Hrvatski jezični portal

glȅde

glȅde (koga, čega) pril.

Definicija
arh.neol. što se tiče (koga ili čega), u odnosu (na koga ili što), povodom (koga ili čega), u povodu (koga ili čega), o (komu ili o čemu), u vezi (s kim ili čim), u pogledu (koga ili čega), u odnosu na (koga ili što), u odnosu prema (komu ili čemu) [dogovorili smo se glede toga dogovorili smo se o tome]
Etimologija
slov.