Hrvatski jezični portal

genèrātor

genèrātor m

Izvedeni oblici
jednina
N generator
G generatora
D generatoru
A generator
V generatore
L generatoru
I generatorom
množina
N generatori
G generatora
D generatorima
A generatore
V generatori
L generatorima
I generatorima
Definicija
reg.
1. stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu [generator pare parni kotao]
2. razg. onaj koji pokreće [on je generator toga projekta]; tvorac
3. meteor. uređaj kojim se sagorijevanjem plamena (propana, butana) u kojeg se ubrizgava otopina nekog ledotvornog sredstva (npr. otopine srebrnog jodida) stvara golemo mnoštvo jezgara na kojem će u postupcima umjetnog stvaranja oborine ili u borbi protiv tuče nastati početni oblici oborine; postavlja se: a. na tlo [prizemni generator] b. na avion [avionski generator]
4. inform. program koji prihvaća definiciju operacije i, ovisno o ulaznim parametrima, samostalno stvara program za tu svrhu
Etimologija
lat.