Hrvatski jezični portal

gdjȅ (I)

gdjȅ (I) (đȅ reg.) pril.

Definicija
1. izravni upit: na/u kojem mjestu? [gdje je vaš brat?; gdje si bio jučer?]
2. neizravni upit (nakon izjavnog glagola) [reci mi gdje si bio]
3. označuje mjesto [našao sam ga tamo gdje sam ga ostavio; bilo gdje; ma gdje na bilo kojem mjestu; kako gdje kako na kojem mjestu]
Frazeologija
gdje + gl. u aoristu ekspr. (u zn. iznenadnog događaja, neobičnih ili neočekivanih okolnosti ili događaja koji se nije očekivao ili je došao prerano) [ (e) gdje umrije kum = eto, dogodilo se da je umro];
gdje to ima, v. imati ⃟;
tu sam gdje sam (nakon opisivanja vlastitog položaja u društvu, nastojanja na uspjehu i sl.); ovo mi je (životna bilanca); to je rezultat svega; što je tu je
Etimologija
prasl. i stsl. kъdě, kъde (rus. gde, polj. gdzie) ← ie. *kwu-dhē (lat. ubi ← *cubi, skr. kuhā)