Hrvatski jezični portal

acetofènōn

acetofènōn m 〈G acetofenóna〉

Definicija
kem. fenil-metil-keton C6H5·CO·CH3, najjednostavniji mješoviti alifatsko-aromatski keton; dobiva se destilacijom smjese octene kiseline i benzojeve kiseline preko užarenog torijevog oksida; upotrebljava se u parfimeriji kao otapalo