Hrvatski jezični portal

glaciològija

glaciològija ž

Izvedeni oblici
jednina
N glaciologija
G glaciologije
D glaciologiji
A glaciologiju
V glaciologijo
L glaciologiji
I glaciologijom
množina
N glaciologije
G glaciologija
D glaciologijama
A glaciologije
V glaciologije
L glaciologijama
I glaciologijama
Definicija
geogr. disciplina koja se bavi proučavanjem pojava i erozivnog djelovanja ledenjaka
Etimologija
✧ glacio- + -logija