Hrvatski jezični portal

gnȏj

gnȏj m 〈G gnòja, G gnòjevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N gnoj
G gnoja
D gnoju
A gnoj
V gnoju
L gnoju
I gnojem
Definicija
1. pat. gusta izlučina upaljena tkiva organizma čovjeka i životinje
2. v. gnojivo
3. razg. blato, glina
Onomastika
top. (naselja): Gnȏjnica (Ogulin), Gnȏjnice (Slunj)
mikrotop. (uglavnom kao ime plodnih zemljišta): Gnòjīšće, Gnòjīšte i sl.
Etimologija
prasl. *gnojь (rus. gnoj, polj. gnój) ≃ v. gnjiljeti, gnjiti