Hrvatski jezični portal

àcīd

àcīd m 〈G acída〉

Definicija
naziv za sintetsku drogu LSD
Etimologija
engl. acid: kiselina ← lat. acidus: kiseo