Hrvatski jezični portal

gȏst

gȏst m

Izvedeni oblici
jednina
N gost
G gosta
D gostu
A gosta
V goste
L gostu
I gostom
množina
N gosti
G gostiju / gosti
D gostima
A goste
V gosti
L gostima
I gostima
Definicija
1. onaj koji dolazi nekome u posjet; posjetilac
2. onaj koji boravi u hotelu; turist
3. sport gostujuća momčad
Sintagma
visoki gost važan, ugledan gost
Frazeologija
svakog gosta tri dana dosta ne treba zlorabiti gostoprimstvo, ne treba se predugo zadržati u gostima
Onomastika
♦ m. os. imena (narodna), zast.: Dȍbrogost, Gȍstimīr, Gȍstislav, Mȉogost, Rȁdogost, Slȁvogost, Žȉvogost; hip.: Góste
pr.: Gȍstić, Gostijánović, Gòstimīr (Z Slavonija), Gostimírović (Vukovar), Gostìnskī, Gȍstiša, Gòstović (160, Lika)
top.: Gostínjac (Krk), Gȍstinje (Zagorje), Gòstović (Vrbovec)
Etimologija
prasl. i stsl. gostь (rus. gost, češ. host) ← ie. *ghostis: stranac (lat. hostis: neprijatelj, got. gasts: gost)