Hrvatski jezični portal

ȁcidofīl

ȁcidofīl (acidofȋl) m

Definicija
mliječni napitak na bazi acidofilnih bakterija, sličan jogurtu
Etimologija
lat. acidus: kiseo + -fil