Hrvatski jezični portal

dràpē

dràpē (drapȇ) m 〈G drapèa〉

Definicija
1. vrsta fine tkanine od češljane vune
2. nabor na tkanini
Etimologija
fr. drapé, draperie