Hrvatski jezični portal

đèvrek

đèvrek m 〈N mn -eci, G đȅvrēkā〉

Definicija
reg.
1. pekarsko pecivo u obliku kotura; đavrk
2. pren. svitak od rupca ili od komada krpe koji se podmeće kad se nosi teret na glavi [saviti đevrek]
Etimologija
tur. Gevrek