Hrvatski jezični portal

đèrv

đèrv m

Definicija
lingv. ime slova đ u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. đ (2)