Hrvatski jezični portal

Dùnav

Dùnav m

Izvedeni oblici
jednina
N Dunav
G Dunava
D Dunavu
A Dunav
V Dunave
L Dunavu
I Dunavom
Definicija
geogr. iza Volge, najdulja europska rijeka, 2860 km; izvire u Schwarzwaldu, Njemačka, ulijeva se u Crno more; u Hrvatsku ulazi kod Mohača, izlazi kod Iloka; Dunaj
Onomastika
pr. (prema podrijetlu doseljenja): Dùnai (Osijek, Virovitica), Dùnaj (320, Krapina, Slavonija uz Dravu, Moslavina, Prigorje), Dunájec, usp. Dunaj, v. Podunavlje
mikrotop.: Dùnaj, Dùnaja
Etimologija
ant. Danubius, usp. Dunaj