Hrvatski jezični portal

dùšnīk

dùšnīk m 〈G dušníka, N mn dušníci〉

Izvedeni oblici
jednina
N dušnik
G dušnika
D dušniku
A dušnik
V dušniče
L dušniku
I dušnikom
množina
N dušnici
G dušnika
D dušnicima
A dušnike
V dušnici
L dušnicima
I dušnicima
Definicija
anat. hrskavičav dišni organ koji vodi od ždrijela do pluća gdje se račva u dva ogranka; traheja