Hrvatski jezični portal

Džàuhar

Džàuhar (10. st.),

Definicija
arapski političar u službi Fatimidske dinastije, osnovao Kairo (969); navodno rođen u Cavtatu