Hrvatski jezični portal

đȃčki

đȃčki pril.

Definicija
kao đak, na način đaka