Hrvatski jezični portal

đȃk

đȃk m 〈G đáka, V đȃče, N mn đáci, G đákā〉

Izvedeni oblici
jednina
N đak
G đaka
D đaku
A đaka
V đače
L đaku
I đakom
množina
N đaci
G đaka
D đacima
A đake
V đaci
L đacima
I đacima
Definicija
1. onaj koji polazi nižu ili srednju školu; učenik, školarac
2. zast., v. student
Sintagma
đak prosjak glazb. pov. pripadnik njemačkog građanstva u 18. st., učenik muzičke škole, kao profesionalni svirač i pjevač sudjeluje u javnim svečanostima, crkvenim obredima i sl.;
đak putnik učenik koji do škole prevaljuje dalek put i mora se koristiti lokalnim vlakom, autobusom ili daleko pješačiti
Onomastika
v. dijak
Etimologija
✧ od starijega dijak ← srlat. diacus, v. đakon