Hrvatski jezični portal

àlkoholi

àlkoholi (ȁlkoholi) m mn

Izvedeni oblici
jednina
N alkohol
G alkohola
D alkoholu
A alkohol
V alkohole
L alkoholu
I alkoholom
množina
N alkoholi
G alkohola
D alkoholima
A alkohole
V alkoholi
L alkoholima
I alkoholima
Definicija
kem.
1. zajednički naziv za spojeve ugljikovodika s jednom ili više hidroksilnih skupina (derivati ugljikovodika); prema broju skupina OH dijele se na jedno-, dvo-, tro- i viševalentne, a prema položaju atoma C na koju su vezane skupine OH, mogu biti primarni, sekundarni i tercijarni
2. (jd) bezbojna, zapaljiva i hlapiva tekućina, pripada organskim spojevima koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu za ugljik ako taj nije član aromatske jezgre
3. (jd) meton. alkoholno piće, piće u kojem ima alkohola (riječ je o etilnom alkoholu, etanolu) (npr. vino, rakija, pivo) [piti alkohol; odreći se alkohola]
Sintagma
industrijski alkohol etilni alkohol koji se ne upotrebljava za piće nego u različite tehničke svrhe;
obični alkohol bezbojna tekućina koja se proizvodi iz škrobnih i šećernih sirovina (krumpira, kukuruza, ječma, voća, šećerne repe, melase) vrenjem pomoću kvasca; dobiva se i sintetski iz acetilena ili etilena; služi kao otapalo, za ekstrakciju, dezinfekciju, konzerviranje i u organskim sintezama; etilni alkohol, žesta, špirit
Etimologija
srlat. alcohol ← šp.arap. al-kuḥūl: alkohol ≃ al-kuḥl: fini prah antimonit (šminka za oči), destilat