Hrvatski jezični portal

èlān

èlān (, za što) m 〈G elána〉

Izvedeni oblici
jednina
N elan
G elana
D elanu
A elan
V elane
L elanu
I elanom
množina
N elani
G elana
D elanima
A elane
V elani
L elanima
I elanima
Definicija
životni poticaj kao osnova stvaranja [imati elana; (raditi) s elanom]; energija, polet, zamah, zanos
Sintagma
élan vital (izg. elȃn vitȃl) fil. životni polet, životni zamah, čovjekova kreativna snaga, osnovica čovjekove »stvaralačke evolucije« (prema H. Bergsonu)
Etimologija
fr. élan: zanos, polet