Hrvatski jezični portal

ȅfemērno

ȅfemērno pril.

Definicija
na efemeran način; beznačajno, kratkotrajno, prolazno