Hrvatski jezični portal

Ègipt

Ègipt m

Definicija
mit. egipatski kralj iz grčkih mitova, otac 50 sinova koji su prisilno oženili 50 kćeri kralja Danaja, a njih 49 u prvoj bračnoj noći poubijale svoje muževe; Grci su prema njemu nazvali Egipat