Hrvatski jezični portal

Ègipat

Ègipat m 〈G -pta〉

Izvedeni oblici
jednina
N Egipat
G Egipta
D Egiptu
A Egipat
V Egipte / Egiptu
L Egiptu
I Egiptom
Definicija
geogr. država na SI dijelu Afrike i na dijelu Sinajskog poluotoka u Aziji; 997.739 km2, 50.273.000 stan., glavni grad Kairo (Al-Qȃhira)