Hrvatski jezični portal

ekscèntričnōst

ekscèntričnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N ekscentričnost
G ekscentričnosti
D ekscentričnosti
A ekscentričnost
V ekscentričnosti
L ekscentričnosti
I ekscentričnošću / ekscentričnosti
množina
N ekscentričnosti
G ekscentričnosti
D ekscentričnostima
A ekscentričnosti
V ekscentričnosti
L ekscentričnostima
I ekscentričnostima
Definicija
1. osobina onoga koji je ekscentričan, svojstvo onoga što je ekscentrično
2. v. ekscentricitet
3. astron. udaljenost jednog žarišta eliptične putanje planeta od njezina središta; ekscentritet
4. osobina onoga koji je ekscentričan; čudaštvo, nekonvencionalnost, originalnost