Hrvatski jezični portal

ékavica

ékavica ž

Izvedeni oblici
jednina
N ekavica
G ekavice
D ekavici
A ekavicu
V ekavico
L ekavici
I ekavicom
množina
N ekavice
G ekavica
D ekavicama
A ekavice
V ekavice
L ekavicama
I ekavicama
Definicija
lingv. govor u kojemu se na mjestu praslavenskog jata izgovara glas e [mleko u odnosu na mlijeko i mliko]; ekavština, usp. ijekavica, ikavica