Hrvatski jezični portal

ákati

ákati nesvrš.prez. ȃčēm/ȃkām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
ekspr. uzvikivati a
Etimologija
✧ vidi a3