Hrvatski jezični portal

chief

chief (izg. čȋf) m

Definicija
1. žarg. direktor, pretpostavljeni; bos
2. pom. šef stroja na brodu, prvi časnik
Etimologija
engl.