Hrvatski jezični portal

cinabàrīt

cinabàrīt m 〈G cinabaríta〉

Definicija
min. živin sulfid, crvene boje, najvažnija živina ruda; rumenica
Etimologija
lat. cinnabaris ← grč. kinnábari