Hrvatski jezični portal

cȉmerman

cȉmerman m

Izvedeni oblici
jednina
N cimerman
G cimermana
D cimermanu
A cimermana
V cimermane
L cimermanu
I cimermanom
množina
N cimermani
G cimermana
D cimermanima
A cimermane
V cimermani
L cimermanima
I cimermanima
Definicija
reg. zast. onaj koji obrađuje drvo tesanjem; drvodjelac, tesar
Onomastika
pr.: Cȉmerman (270, S Hrvatska), Cȉmermančić, Cimermánović, Zimerman (izg. Cȉmerman) (Zagreb, Karlovac, Čazma, ← njem.), Zimmermann (izg. Cȉmerman) (Zagreb, Slavonija), usp. Drvoderić, usp. Farago (← mađ.), usp. Lesar, usp. Tesla i sl.
Etimologija
njem. Zimmerman