Hrvatski jezični portal

ciklóna

ciklóna ž

Izvedeni oblici
jednina
N ciklona
G ciklone
D cikloni
A ciklonu
V ciklono
L cikloni
I ciklonom
množina
N ciklone
G ciklona
D ciklonama
A ciklone
V ciklone
L ciklonama
I ciklonama
Definicija
meteor. područje sniženog tlaka zraka sa zatvorenim izobarama u kojem zrak struji prema središtu, prevladava ružno vrijeme, opr. anticiklona
Sintagma
božićna ciklona ciklona koja se u našim krajevima često javlja u božićno vrijeme i donosi osjetno zatopljenje;
ciklona bomba ciklona s izvanredno brzim produbljavanjem od bar 1 hPa svakog sata u tijeku 24 sata;
plitka ciklona ciklona koja se zapaža samo u najdonjim slojevima atmosfere (nije zabilježena na visinskim kartama);
toplinska ciklona ciklona koja nastaje intenzivnim zagrijavanjem Zemljine površine, obično ne zahvaća veće područje