Hrvatski jezični portal

clock

clock (izg. klȍk) m

Definicija
inform. uređaj koji daje periodične impulse za sinkronizaciju operacija u računalu
Etimologija
engl.: sat