Hrvatski jezični portal

čèrgār

čèrgār m 〈G čergára〉

Izvedeni oblici
jednina
N čergar
G čergara
D čergaru
A čergara
V čergaru
L čergaru
I čergarom
množina
N čergari
G čergara
D čergarima
A čergare
V čergari
L čergarima
I čergarima
Definicija
1. onaj koji živi pod čergom, onaj koji živi nomadski [Ciganin čergar]; čergaš
2. pren. (u šali) onaj koji se stalno seli