Hrvatski jezični portal

cursor

cursor m,

Izvedeni oblici
jednina
N cursor
G cursora
D cursoru
A cursor
V cursoru / cursore
L cursoru
I cursorom
množina
N cursori
G cursora
D cursorima
A cursore
V cursori
L cursorima
I cursorima