Hrvatski jezični portal

čáralac

čáralac m 〈G -aoca, N mn -aoci〉

Definicija
onaj koji čara, onaj koji čini čarolije