Hrvatski jezični portal

dȃća

dȃća ž

Izvedeni oblici
jednina
N daća
G daće
D daći
A daću
V daćo
L daći
I daćom
množina
N daće
G daća
D daćama
A daće
V daće
L daćama
I daćama
Definicija
pravosl. gozba u čast pokojnika nakon crkvenog obreda; karmine
Etimologija
stsl. dartьa