Hrvatski jezični portal

Dàbižīv

Dàbižīv

Onomastika
m. os. ime (narodno: da bi bio živ), zast.; hip.: Dábe, Dàbiš, Dàbiša (v. Stjepan Dabiša), Dábo, Žȋvko
pr.: Dábac (150, Zagreb, Čazma), Dábčević (Slavonski Brod, Zagreb), Dàbelić (210, Dubrovnik, J Dalmacija), Dàbetić (Šibenik, Osijek), Dȁbičić (Zadar), Dábić (1120, Banovina), Dabínović (Donja Stubica, Split), Dábo (440, Pag, Primorje, Rab), Dábo Pèranić (Slavonski Brod, Primorje, Pag), Dȃbov (Šibenik, Primorje), Dábović (Primorje, sred. Dalmacija), Dábro (160, Split, Drniš, sred. Dalmacija, I Slavonija), Dàpčić (Rijeka, Primorje)