Hrvatski jezični portal

akòrdeon

akòrdeon m

Izvedeni oblici
jednina
N akordeon
G akordeona
D akordeonu
A akordeon
V akordeone
L akordeonu
I akordeonom
množina
N akordeoni
G akordeona
D akordeonima
A akordeone
V akordeoni
L akordeonima
I akordeonima
Definicija
glazb. velika kromatska harmonika rastezača
Etimologija
fr. accordéon ← njem. Akkordion, ime kojim je instrument patentiran u Beču, 1829; prema fr. accorder ili tal. accordare: uskladiti