Hrvatski jezični portal

čȕdnovātōst

čȕdnovātōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉,

Izvedeni oblici
jednina
N čudnovatost
G čudnovatosti
D čudnovatosti
A čudnovatost
V čudnovatosti
L čudnovatosti
I čudnovatošću / čudnovatosti
množina
N čudnovatosti
G čudnovatosti
D čudnovatostima
A čudnovatosti
V čudnovatosti
L čudnovatostima
I čudnovatostima