Hrvatski jezični portal

dáma

dáma ž

Izvedeni oblici
jednina
N dama
G dame
D dami
A damu
V damo
L dami
I damom
množina
N dame
G dama
D damama
A dame
V dame
L damama
I damama
Definicija
1. ona koja se po mjerilima građanskog društva i života u gradu odlikuje odnjegovanim dobrim osobinama i otmjenim ponašanjem (riječ služi za opis, a ne za oslovljavanje) [salon za dame frizerski salon za ženske osobe, frizeraj]
2. ženska osoba partner kavaliru u nekim situacijama (na plesu)
3. treća karta po jačini u garnituri tzv. francuskih karata (odgovara gornjaku, konju u talijanskim i oberu u mađarskim kartama)
4. šah figura u šahu koja se kreće neograničeno po poljima A-H i 1—8 i po dijagonali, simbol D; kraljica
5. igra za dva partnera s kamenčićima (pločicama) na ploči crno-bijelih polja
Sintagma
barska/animir dama djevojka za zabavu, ob. u noćnom lokalu;
dvorska dama položaj na dvoru u sviti;
prva dama (jedne zemlje) supruga prvoga građanina (predsjednika) države
Etimologija
fr. dame ← lat. domina