Hrvatski jezični portal

àksak

àksak m 〈N mn -aci〉

Definicija
glazb. četverodijelna asimetrična muzička mjera u turskoj muzičkoj teoriji
Etimologija
tur.