Hrvatski jezični portal

dȁk

dȁk m 〈N mn -ovi〉

Definicija
gusto tkano, teško konopljano-pamučno, pamučno ili laneno platno grubih niti, slično kanvasu, ob. izrađeno u platnovezu
Etimologija
engl. duck: jako mornarsko platno