Hrvatski jezični portal

dàija

dàija m 〈N mn -e〉

Izvedeni oblici
jednina
N daija
G daije
D daiji
A daiju
V daijo
L daiji
I daijom
množina
N daije
G daija
D daijama
A daije
V daije
L daijama
I daijama
Definicija
reg. zast. onaj koji nešto traži, zahtijeva; pretendent, protivnik
Etimologija
tur. dȃi ← arap. da̔wä