Hrvatski jezični portal

dȁhtavo

dȁhtavo pril.

Definicija
ubrzanog daha, zadihano
Etimologija
✧ vidi dȁh