Hrvatski jezični portal

dàun

dàun m

Definicija
žarg.
1. loše stanje (ob. u psihičkom smislu)
2. razg. depresija (3b) [u daunu sam]
Etimologija
engl. down: dolje