Hrvatski jezični portal

dȉda

dȉda m

Definicija
ikav. reg. fam., v. djed (1)