Hrvatski jezični portal

dȋčan

dȋčan prid.odr. -čnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N dičan
G dična
D dičnu
A dična / dičan
V dični
L dičnu
I dičnim
množina
N dični
G dičnih
D dičnim / dičnima
A dične
V dični
L dičnim / dičnima
I dičnim / dičnima
 
srednji rod
jednina
N dično
G dična
D dičnu
A dično
V dično
L dičnu
I dičnim
množina
N dična
G dičnih
D dičnim / dičnima
A dična
V dična
L dičnim / dičnima
I dičnim / dičnima
 
ženski rod
jednina
N dična
G dične
D dičnoj
A dičnu
V dična
L dičnoj
I dičnom
množina
N dične
G dičnih
D dičnim / dičnima
A dične
V dične
L dičnim / dičnima
I dičnim / dičnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N dični
G dičnog / dičnoga
D dičnom / dičnome / dičnomu
A dičnog / dični
V dični
L dičnom / dičnome / dičnomu
I dičnim
množina
N dični
G dičnih
D dičnim / dičnima
A dične
V dični
L dičnim / dičnima
I dičnim / dičnima
 
srednji rod
jednina
N dično
G dičnog / dičnoga
D dičnom / dičnome / dičnomu
A dično
V dično
L dičnom / dičnome / dičnomu
I dičnim
množina
N dična
G dičnih
D dičnim / dičnima
A dična
V dična
L dičnim / dičnima
I dičnim / dičnima
 
ženski rod
jednina
N dična
G dične
D dičnoj
A dičnu
V dična
L dičnoj
I dičnom
množina
N dične
G dičnih
D dičnim / dičnima
A dične
V dične
L dičnim / dičnima
I dičnim / dičnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N dičniji
G dičnijeg / dičnijega
D dičnijem / dičnijemu
A dičnijeg / dičnijega
V dičniji
L dičnijem / dičnijemu
I dičnijim
množina
N dičniji
G dičnijih
D dičnijim / dičnijima
A dičnije
V dičniji
L dičnijim / dičnijima
I dičnijim / dičnijima
 
srednji rod
jednina
N dičnije
G dičnijeg / dičnijega
D dičnijem / dičnijemu
A dičnije
V dičnije
L dičnijem / dičnijemu
I dičnijim
množina
N dičnija
G dičnijih
D dičnijim / dičnijima
A dičnija
V dičnija
L dičnijim / dičnijima
I dičnijim / dičnijima
 
ženski rod
jednina
N dičnija
G dičnije
D dičnijoj
A dičniju
V dičnija
L dičnijoj
I dičnijom
množina
N dičnija
G dičnijih
D dičnijim / dičnijima
A dičnije
V dičnije
L dičnijim / dičnijima
I dičnijim / dičnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najdičniji
G najdičnijeg / najdičnijega
D najdičnijem / najdičnijemu
A najdičnijeg / najdičnijega
V najdičniji
L najdičnijem / najdičnijemu
I najdičnijim
množina
N najdičniji
G najdičnijih
D najdičnijim / najdičnijima
A najdičnije
V najdičniji
L najdičnijim / najdičnijima
I najdičnijim / najdičnijima
 
srednji rod
jednina
N najdičnije
G najdičnijeg / najdičnijega
D najdičnijem / najdičnijemu
A najdičnije
V najdičnije
L najdičnijem / najdičnijemu
I najdičnijim
množina
N najdičnija
G najdičnijih
D najdičnijim / najdičnijima
A najdičnija
V najdičnija
L najdičnijim / najdičnijima
I najdičnijim / najdičnijima
 
ženski rod
jednina
N najdičnija
G najdičnije
D najdičnijoj
A najdičniju
V najdičnija
L najdičnijoj
I najdičnijom
množina
N najdičnija
G najdičnijih
D najdičnijim / najdičnijima
A najdičnije
V najdičnije
L najdičnijim / najdičnijima
I najdičnijim / najdičnijima
Definicija
retor. kojim se može dičiti, koji je na diku