Hrvatski jezični portal

demokràtičnōst

demokràtičnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N demokratičnost
G demokratičnosti
D demokratičnosti
A demokratičnost
V demokratičnosti
L demokratičnosti
I demokratičnošću / demokratičnosti
množina
N demokratičnosti
G demokratičnosti
D demokratičnostima
A demokratičnosti
V demokratičnosti
L demokratičnostima
I demokratičnostima
Definicija
osobina onoga koji je demokratičan i svojstvo onoga što je demokratično