Hrvatski jezični portal

ȁkūtan

ȁkūtan prid.odr. -tnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N akutan
G akutna
D akutnu
A akutna / akutan
V akutni
L akutnu
I akutnim
množina
N akutni
G akutnih
D akutnim / akutnima
A akutne
V akutni
L akutnim / akutnima
I akutnim / akutnima
 
srednji rod
jednina
N akutno
G akutna
D akutnu
A akutno
V akutno
L akutnu
I akutnim
množina
N akutna
G akutnih
D akutnim / akutnima
A akutna
V akutna
L akutnim / akutnima
I akutnim / akutnima
 
ženski rod
jednina
N akutna
G akutne
D akutnoj
A akutnu
V akutna
L akutnoj
I akutnom
množina
N akutne
G akutnih
D akutnim / akutnima
A akutne
V akutne
L akutnim / akutnima
I akutnim / akutnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N akutni
G akutnog / akutnoga
D akutnom / akutnome / akutnomu
A akutnog / akutni
V akutni
L akutnom / akutnome / akutnomu
I akutnim
množina
N akutni
G akutnih
D akutnim / akutnima
A akutne
V akutni
L akutnim / akutnima
I akutnim / akutnima
 
srednji rod
jednina
N akutno
G akutnog / akutnoga
D akutnom / akutnome / akutnomu
A akutno
V akutno
L akutnom / akutnome / akutnomu
I akutnim
množina
N akutna
G akutnih
D akutnim / akutnima
A akutna
V akutna
L akutnim / akutnima
I akutnim / akutnima
 
ženski rod
jednina
N akutna
G akutne
D akutnoj
A akutnu
V akutna
L akutnoj
I akutnom
množina
N akutne
G akutnih
D akutnim / akutnima
A akutne
V akutne
L akutnim / akutnima
I akutnim / akutnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N akutniji
G akutnijeg / akutnijega
D akutnijem / akutnijemu
A akutnijeg / akutnijega
V akutniji
L akutnijem / akutnijemu
I akutnijim
množina
N akutniji
G akutnijih
D akutnijim / akutnijima
A akutnije
V akutniji
L akutnijim / akutnijima
I akutnijim / akutnijima
 
srednji rod
jednina
N akutnije
G akutnijeg / akutnijega
D akutnijem / akutnijemu
A akutnije
V akutnije
L akutnijem / akutnijemu
I akutnijim
množina
N akutnija
G akutnijih
D akutnijim / akutnijima
A akutnija
V akutnija
L akutnijim / akutnijima
I akutnijim / akutnijima
 
ženski rod
jednina
N akutnija
G akutnije
D akutnijoj
A akutniju
V akutnija
L akutnijoj
I akutnijom
množina
N akutnija
G akutnijih
D akutnijim / akutnijima
A akutnije
V akutnije
L akutnijim / akutnijima
I akutnijim / akutnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najakutniji
G najakutnijeg / najakutnijega
D najakutnijem / najakutnijemu
A najakutnijeg / najakutnijega
V najakutniji
L najakutnijem / najakutnijemu
I najakutnijim
množina
N najakutniji
G najakutnijih
D najakutnijim / najakutnijima
A najakutnije
V najakutniji
L najakutnijim / najakutnijima
I najakutnijim / najakutnijima
 
srednji rod
jednina
N najakutnije
G najakutnijeg / najakutnijega
D najakutnijem / najakutnijemu
A najakutnije
V najakutnije
L najakutnijem / najakutnijemu
I najakutnijim
množina
N najakutnija
G najakutnijih
D najakutnijim / najakutnijima
A najakutnija
V najakutnija
L najakutnijim / najakutnijima
I najakutnijim / najakutnijima
 
ženski rod
jednina
N najakutnija
G najakutnije
D najakutnijoj
A najakutniju
V najakutnija
L najakutnijoj
I najakutnijom
množina
N najakutnija
G najakutnijih
D najakutnijim / najakutnijima
A najakutnije
V najakutnije
L najakutnijim / najakutnijima
I najakutnijim / najakutnijima
Definicija
1. a. koji je trenutno vrlo ozbiljan ili značajan [akutan manjak hrane; akutna kriza]; bitan, ključan b. koji se mora odmah rješavati [akutan problem]; neodgodiv
2. med. koji je naglo buknuo, koji je u kritičnoj fazi [akutna bolest; akutni bronhitis]; jak, žestok
3. koji je manji od 90°; oštar (o kutovima)
Etimologija
lat. acutus: oštar