Hrvatski jezični portal

akvarelìstički

akvarelìstički pril.

Definicija
kao akvarelist, na način akvarelista