Hrvatski jezični portal

determìnant

determìnant m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N determinant
G determinanta
D determinantu
A determinanta
V determinante
L determinantu
I determinantom
množina
N determinanti
G determinanata
D determinantima
A determinante
V determinanti
L determinantima
I determinantima
Definicija
gram. oznaka, sastavnica imenske sintagme koja se odnosi na imenicu, o njoj ovisi, tj. pobliže je označuje (kao vrsta riječi to su posebice član, pridjev, posesiv, demonstrativ, broj)