Hrvatski jezični portal

dȉnār

dȉnār m

Izvedeni oblici
jednina
N dinar
G dinara
D dinaru
A dinar
V dinare
L dinaru
I dinarom
množina
N dinari
G dinara
D dinarima
A dinare
V dinari
L dinarima
I dinarima
Definicija
1. bank. osnovna novčana jedinica u mnogim zemljama u prošlosti i sadašnjosti (u SFRJ do 1991, SRJ, Alžiru, Bahreinu, Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Libiji, Tunisu, Južnom Jemenu); manje jedinice nazivaju se različito — u SFRJ 1 dinar sadržavao 100 para
2. razg. a. novac kao vrijednost, novac uopće; pare b. komad kovanog novca bez obzira na osnovnu jedinicu [otvoriti staklenku dinarom]; para, kovanica, novčić
3. figura u garnituri talijanskih karata
Sintagma
hrvatski dinar privremena jedinica novca u Republici Hrvatskoj 1991—1994.
Frazeologija
gledati sve kroz dinar biti materijalist, ili biti škrt;
na dinar skupljati štedjeti;
(nemati) ni dinara biti potpuno bez novca;
od dinara napraviti pet biti vrlo poslovan, poslovno uspješan, promućuran;
svaki dinar mu je dragocjen teško živi;
okrenuti svaki dinar dvaput zbog neimaštine trošiti promišljeno;
velik je ženski dinar teško onome kojega žena izdržava, žena nije široke ruke kao muškarac
Etimologija
grč. dēnaríon ← lat. denarius: 10 kao novčić